درباره تجربه نور

نزدیک به دو دهه از فعالیت شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور گذشته است. ما به خود می بالیم که توانسته ایم طی این مدت جایگاه ارزنده ای را به عنوان یک صنعتگر در عرصه تولید قطعات توربین تثبیت نماییم و امروزه در خانواده تجربه نور مسئولیت حفظ چنین نام و اعتباری را ، بیش از پیش بر شانه های خود احساس می کنیم

درباره ما

0

محصولات

0

مشتریان ما

0

پروژه های در حال اجرا

0

پروژه های تحویل داده شده

اخبار و مقالات

امکانات تجربه نور

کارگاه ماشین کاری

این کارخانه در زمینی با مساحت حدود 12700 متر مربع و با هدف ریخته گری دقیق قطعات حساس نظیر قطعات توربین و قطعات مشابه طراحی شده و ابزارالات پیش بینی شده و خریداری شده با مشخصات و مختصات مربوط به ساخت قطعات توربین هماهنگی دارد.

کارگاه تولید مدل های مومی

این کارخانه در زمینی با مساحت حدود 12700 متر مربع و با هدف ریخته گری دقیق قطعات حساس نظیر قطعات توربین و قطعات مشابه طراحی شده و ابزارالات پیش بینی شده و خریداری شده با مشخصات و مختصات مربوط به ساخت قطعات توربین هماهنگی دارد.

کارگاه تولید قالب های سرامیکی

این کارخانه در زمینی با مساحت حدود 12700 متر مربع و با هدف ریخته گری دقیق قطعات حساس نظیر قطعات توربین و قطعات مشابه طراحی شده و ابزارالات پیش بینی شده و خریداری شده با مشخصات و مختصات مربوط به ساخت قطعات توربین هماهنگی دارد.

کارگاه تولید ماهیچه های سرامیکی

این کارخانه در زمینی با مساحت حدود 12700 متر مربع و با هدف ریخته گری دقیق قطعات حساس نظیر قطعات توربین و قطعات مشابه طراحی شده و ابزارالات پیش بینی شده و خریداری شده با مشخصات و مختصات مربوط به ساخت قطعات توربین هماهنگی دارد.

تجربه نور از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

استخدام

پروژه های اخیر تجربه نور

پروژه های مرتبط واحد بخار

جزییات پروژه مرتبط با واحد بخار جزییات پروژه انجام شده توسط شرکت تولید قطعات تجربه نور پارس

جزییات پروژه

پروژه های مرتبط واحد بخار

پروژه مرتبط توربین گاز

جزییات پروژه انجام شده توسط شرکت تولید قطعات تجربه نور پارسجزییات پروژه انجام شده توسط شرکت تولید قطعات تجربه نور پارس

جزییات پروژه

پروژه مرتبط توربین گاز

پروژه مرتبط مولدهای دیزلی

جزییات پروژه انجام شده توسط شرکت تولید قطعات تجربه نور پارس

جزییات پروژه

پروژه مرتبط مولدهای دیزلی

پروژه مولدهای بخار تجربه نور

خلاصه پروژه مولدهای بخار تجربه نور

جزییات پروژه

پروژه مولدهای بخار تجربه نور